EEN AVONTUUR OVER SAMENWERKING

Samenwerken, samen-maken. Het beste wat je in je hebt combineren met het beste van een ander.

In 1en1is1 maken twee kunstenaars met ieder een andere achtergrond één nieuw werk. Het werk kan van alles zijn, van een abstract schilderij tot samen een lied schrijven en zingen. 1en1is1 zijn ontmoetingen, jong en ouder, het is verbinden van culturen, loslaten wat je eerder deed, komen tot andere inzichten, elkaar leren kennen, het statige Arti-gebouw in Amsterdam ontmoet het wat ruigere CBK Zuidoost. Het vraagt een open, nieuwe houding van de kunstenaars en van de bezoekers, zij zijn de deelnemers op afstand. Zij moeten twee keer kijken, naar het ontstane werk en naar het proces. Een tentoonstelling voor de toekomst. 

De selectie van de deelnemende kunstenaars is gedaan door A&J (Anne Verhoijsen en Jos Houweling (initiator van 1en1is1)), het CBK Zuidoost en het Sandberg Instituut. Via loting worden de deelnemers duo’s. Ouderen worden gekoppeld aan jong. Weloverwogen en brutaal, nieuwe vrienden, andere paden.

Naast 1en1is1 als tentoonstelling is er deze website, waar het maakproces en de resultaten te zien zijn, via een documentaire, een verslag en beschouwingen over samenwerken.

Met dank aan de Documenta, Kassel, 2022, Van Abbe Museum, Positions #7, 2023.

Kunst als een zoektocht om jezelf te overtreffen en samenwerken past in de tijdgeest, wij hopen en hopen dat 1en1is1, wordt voortgezet op meerdere plekken en landen: 1en1is1.

De tentoonstelling 1en1is1, opent op 17 mei in Arti et Amicitiae, tot 16 juni 2024. Op zaterdagmiddag 1 juni een speciaal Amsterdam Art Week programma!

Samenwerken in de beeldende kunst staat sinds de Documenta in Kassel in de belangstelling. Samenwerken is tevens één van de wegen naar de toekomst, naar een leefbare toekomst, dit terzijde.

Op vrijdag 19 januari werd op de Gerrit Rietveld Academie de loting gehouden voor de tentoonstelling 1en1is1. De kunstenaars maakten kennis met hun 1en1is1 partner en hun plek in de tentoonstelling. Iedereen maakte ook een lunch voor zijn partner.

English
ENGLISH
DE KUNSTENAARS
DE LOTING EN DE LUNCH
DE TEAMS
A&J CV

Contact? Dat kan hier:

Contact Form Demo

Samenwerken kan leiden tot vriendschappen en eeuwige minachting.